DEFİBRİLATÖR

Defibrilatör cihazı (elektroşok cihazı) ameliyathanelerde, yoğun bakım ve acil yardım ünitelerinde bulunur. ARTEMA, PHSIYO-CONTROL(Lifepeak 5,10,9B,12,300,500) ve ODAM BRUKER firmaları tarafından üretilir. Cihaz analog veya dijital bir monitörden, en az 1 adet bataryadan, kontrol panelinden, opsiyonel olmak üzere EKG kablosundan ve iki adet şok pedalından oluşmaktadır. Hastanın kalbinde ritim bozukluğu varsa ya da kalp aritma durumunda ise defibrilatör cihazı kullanılır. Başta pedallara vücutla tam kontak sağlayan özel bir jel sürülür ve soldaki sternuma sağdaki ise apex yani kalbin alt kısmına denk gelecek şekilde enerji miktarı seçilir, şarj edilir ve gerekli alarm verildikten sonra vücuda şutlanır. Ancak şutlamanın kalp atımı ile senkron bir biçimde yapılması istenirse kontrol panelinden ‘’SYNC’’ tuşuna basılması gerekir ve cihaz kalbin atım hızına göre şutlama zamanı sunar. Portatif kullanım için üretilen türlerde ise pedallar yerine yapıştırmalı olan, problar kullanılır. Defibrilatörler darbe ile sonuçlanan yanlış kullanımlar dışında bataryaların bitmesi ya da eskimesi gibi sorunlar çıkartırlar. Ayrıca bir süre sonra istenilen enerji miktarını sağlayamazlar, bu durumda test cihazına ihtiyaç duyulur ve kalibrasyon gerekip gerekmediğine karar verilir. Pedallar test cihazında bulunan yerlere bastırılır ve hastaya uygulanan işlem burada tekrar edilir. Test cihazının göstergesi istenen enerji miktarını göstermiyorsa defibrilatörün enerji ayarının tekrar yapılması gerekir. Bunun dışında en büyük problem ise güç kaynağının arızalanması ve cihaza zarar vermesidir.
0 yorum: