ODYOMETRE (İŞİTME) CİHAZLARI klinikmuhendislik.com

biyomedikalmuhendislik.com klinikmuhendislik.com

MEGEP


(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN

GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

ODYOMETRE (İŞİTME) CİHAZLARI

AÇIKLAMALAR...................................................................................................................iii

GİRİŞ.......................................................................................................................................1

ÖĞRENME FAALİYETİ–1....................................................................................................3

1. İŞİTME SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇME SİSTEMLERİ........................................3

1.1. İşitme Sistemi ve Özellikleri.........................................................................................3

1.1.1. Ses Nedir?..............................................................................................................3

1.1.2. İşitme Sistemi........................................................................................................4

1.2. İşitme Bozuklukları ve Ölçme Yöntemleri...................................................................6

1.2.1. İşitme Kaybı..........................................................................................................6

1.2.2. Odyometrik Muayene Nedir?................................................................................8

1.3. Odyometri Cihazları......................................................................................................8

1.3.1. Odyometri Ekipmanları.........................................................................................9

1.4. Odyolojik İnceleme Yöntemlerine Göre Çeşitleri......................................................10

1.4.1. Tonal Odyometri..................................................................................................10

1.4.2. Konuşma Odyometrisi.........................................................................................10

1.4.3. Objektif Odyometri..............................................................................................11

1.5. Odyometrik Testlerin Uygulanma Yöntemi................................................................13

1.5.1. Hastaya Direktifler Şu Şekilde Verilebilir...........................................................14

1.6. Odyometri Cihazının Kullanım Kılavuz Bilgileri.......................................................14

1.6.1. Klinik Odyometri Cihazının Kullanım Kılavuz Bilgileri ve Servis Bilgileri (Model AC5)..................................................................................................................16

UYGULAMA FAALİYETİ..............................................................................................30

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME....................................................................................35

ÖĞRENME FAALİYETİ–2..................................................................................................37

2. ODYOMETRİK CİHAZLARDA BAKIM, ARIZA ve KALİBRASYONU....................37

2.1. Odyometrik Cihazlarda Bakım ve Onarım.................................................................38

2.1.1. Kulaklık ve Kemik Vibratör Kordonları..............................................................38

2.1.2. Uğultu ve Gürültü................................................................................................38

2.1.3. Distorsiyon ve Frekans Kayması.........................................................................38

2.1.4. Konuşma Düzeyi Kontrolü..................................................................................39

2.1.5. İç Kumandaların Kontrolü...................................................................................39

2.1.6. Kemik Vibratör Kontrolü....................................................................................39

2.1.7. Kabine Seslenme Kontrolü..................................................................................39

2.1.8. Yazıcı Kontrolü...................................................................................................39

2.2. Odyometri Kalibrasyonunda Kullanılan Cihazlar ve Odyometri Kalibrasyonu.........40

2.2.1. Yapay Kulak (Akustik Bağlaşım)........................................................................40

2.2.2. Yapay Mastoid (Mekanik Bağlaşım)...................................................................41


2.2.3. Kemik Yolu Titreştiricisi.....................................................................................41

2.2.4. İşitme Cihazı Analizörü.......................................................................................42

2.3. Odyometrik Cihazların Kalibrasyonunun Birincil Standarda İzlenebilirliği..............42

2.4. Kalibrasyon Sertifikası Düzenleme.............................................................................44

UYGULAMA FAALİYETİ..............................................................................................45

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME....................................................................................49

MODÜL DEĞERLENDİRME..............................................................................................50

CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................52

ÖNERİLEN KAYNAKLAR..................................................................................................53

KAYNAKÇA.........................................................................................................................54
 
LİNK

0 yorum: